ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi;

Tıbbi bir branş olup, dahili tıbbi branşlar arasında yetişkin psikiyatri bölümünde bağımsız, ayrı bir anabilim dalıdır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; çocuk ve ergenin bilişsel ve ruhsal yetileri, davranışları ve uyumunda görülen sorun ve/veya bozuklukların biyolojik-psikolojik-sosyal bir yaklaşım içerisinde incelenmesi, tanımlanması, tedavisi ve korunmasını hedef alır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktoru;

0-18 yaş aralığında ki bebek, çocuk ve ergen bireylerin ruh sağlığını, bilişsel-duygusal ve sosyal gelişimini değerlendirir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hekimi; klinik değerlendirme sürecinde, hem çocuğun biyolojik ve psikolojik özelliklerini; hem de aile ortamını, anne baba ile ilişkisini, diğer aile üyelerinin özelliklerini inceler. Çocuğun okul ortamı, öğretmen ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri de; klinik değerlendirmede ele alınan sosyal alanlardır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hekimi; ayrıntılı ve zaman zaman karmaşık olabilecek bu değerlendirme için birçok bilgi kaynağına ulaşır (çocuğun kendisi, anne-babası, öğretmeni, çocuk doktoru vb.) ve farklı klinik değerlendirme araçları kullanır.

Klinik değerlendirme araçları, psikiyatrik görüşmenin yanı sıra; değerlendirme ölçekleri, çocuğun dil-bilişsel gelişim düzeyini değerlendiren psikolojik/nöropsikolojik değerlendirme testleri ve biyolojik tetkikleri içerir.

Klinik değerlendirme sürecinde; psikometrik değerlendirmeler kapsamında uzman psikologlar tarafından psikolojik ve nöropsikolojik testler(zeka testleri ve gelişimsel tarama testleri vb.) uygulanır.

Tedavide; Psikofarmakolojik tedavilerin (ilaç tedavisi) yanı sıra; bireysel psikoterapi (destekleyici, bilişsel davranışçı, dinamik), aile terapisi tedavileri uygulanır.