DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Service Images

Değerlendirme Testleri

Çocuklarda ruh sağlığı değerlendirmesi gelişim ölçütleri gerektirmesi nedeniyle erişkinlerle karşılaştırıldığında daha zorlu bir süreçtir. Ayrıntılı ve objektif psikiyatrik değerlendirme için oyun teknikleri, resim çizme gibi projektif tekniklerin yanı sıra standardize edilmiş değerlendirme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 1970’lerden günümüze kadar birçok bilimsel çalışmalarla geliştirilmiş psikolojik ve nöropsikolojik değerlendirme araçları, çocuğun psikiyatrik değerlendirmesinin önemli bir parçası olup öykü, gözlem ve görüşmelerden elde edilen bilgilerle bütünleştirilerek çocuğun durumu hakkında farklı bir bakış açısı ve niceliksel bilgiler sağlar.

Derecelendirme Ölçekleri

Derecelendirme ölçekleri; çocuk ve ergenlerdeki psikopatolojinin davranış ve uyumsal işlevselliğin değerlendirilmesinde kullanılır. Anne-baba, öğretmen, çocuk ve ergenin kendisi uygulayabilir. Bilgi kaynaklarının bildirimlerine dayalı olması nedeniyle elde edilen bilgiler subjektif olup sonuçları, hekimin doğrudan klinik değerlendirme ve gözlemleri ile bütünleştirildiğinde geçerli ve güvenilir olur. Birçok klinik değerlendirme ölçeği olmakla birlikte aşağıda en yaygın kullanılan ölçekler belirtilmiştir.

 • Çocuklar ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği (CBCL)(Öğretmen-Ebeveyn Formu)
 • Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği (CARS)
 • Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT, M-CAHT)
 • Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC)
 • Turgay DSM- IV Kökenli Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Belirti TaramaÖlçeği
 • Conners Derecelendirme Ölçekleri(Öğretmen-Ebeveyn-Ergen Formu)
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (CD-I)
 • Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği (S-TAIC)
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Beck Anksiyete Ölçeği

Projektif Değerlendirme Testleri

Projektif testler; kısmi yapılandırılmış durum ve şüpheli uyaranlar kullanılarak çocuğun kısıtlama olmaksızın yanıtlayabildiği testlerdir. Sonuçlar açık seçik olmadığından, sonuçlara yanıtların yorumlanmasıyla ulaşılır. Sonuçlar çocuğun klinik durumu ile birlikte değerlendirildiğinde güvenilir ve anlamlı olur.

 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Rotter Cümle Tamamlama Testi
 • Tematik Algı Testi (Tat)
 • Çocuk Algı Testi (Cat)
 • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi

Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri

Nöropsikolojik değerlendirme testleri ile çocuğun bilişsel işlevselleri; dikkat, hafıza, dil, algı ve motor işlevleri değerlendirilir. Bu değerlendirmeler çocuğun; akademik, sosyal, gelişimsel özelliklerin, psikiyatrik tedavi sürecini etkileyebilecek olan sorun ve/veya bozuklukların belirlenmesine yardımcı olur. Çocuğun güçlü ve zayıf olduğu alanların tanımlanması; uygulanacak tedavi yaklaşımına örneğin; özel bir eğitim, uğraş terapisi, fiziksel terapi, bilişsel rehabilitasyon gibi karar verilmesinde yardımcı olur.

 • Zeka Testleri
  • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Wisc-R)
  • Stanford-Binet Zeka Testi
  • Porteus Labirentler Testi
  • Goodenough-Harris Adam Çizme Testi
 • Dikkat-Bellek Ve Yürütücü İşlevler Testleri
  • Wisconsin Kart Eşleme Testi
  • Stroop Testi
  • Raven Standart Progresif Matrisler Testi
  • Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi
 • Gelişim Testleri
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
  • Denver-2 Gelişim Tarama Testi
  • Vineland Uyum Davranış Ölçeği
  • Gessel Gelişim Figürleri Testi
  • Peabody Resim-Kelime Testi