İlaç Tedavİsİ Ve Psİkoterapİler

Service Images

İlaç Tedavisi Ve Psikoterapiler

Çocuk ve ergenlerin psikiyatrik tedavisi, en az klinik değerlendirme ve tanı süreci kadar özenli ve bütüncül yaklaşım gerektiren önemli bir süreçtir. Tanısal değerlendirme sonucunda belirlenen sorun ve/veya psikopatolojinin tedavi planı; bireysel ve ailesel biyo-psikolojik faktörler göz önünde bulundurularak oluşturulur.

Psikiyatrik tedavi yöntemleri; genel olarak “psikofarmakoterapi (ilaç tedavisi)” ve “psikoterapi” şeklinde sınıflandırılabilir. Çocuk yaş grubunda “bireysel ve/veya grup özel eğitimleri” de tedavinin önemli bir parçasıdır.

Tedavi modaliteleri; sadece farmakoterapi ve/veya psikoterapi, farmakoterapi ve psikoterapinin kombinasyonu(birleşik tedavi) şeklinde sayılabilir. Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozuklukların tedavisi ile ilgili yapılan klinik çalışmalar; ilaç tedavisi ve psikoterapinin birleştirilmesi ve uygulanmasının(birleşik tedavi) bu rahatsızlıkların tedavisinde çok daha etkin ve yararlı olduğunu göstermektedir. Tanısal değerlendirme sonucunda, hangi tedavi modalitesinin uygulanacağı; çocuğun klinik tanısı, biyolojik ve psikolojik bireysel özellikleri, işlevsellik düzeyine göre belirlenir.

  • Psikofarmakoterapi(İlaç Tedavisi)
  • Bireysel Terapi
  • Aile Terapisi