TANI VE TEDAVİ ALANLARI

Service Images

Tanı ve Tedavi Alanları


Doctor Icon
Bebek Ruh Sağlığı

Yaşamın ilk üç-dört yılı gelişimin en hızlı ve karmaşık olduğu dönemdir. Bebeklik döneminde duyusal, dil bilişsel, duygusal gelişim alanlarında ki her süreç, sonraki gelişim basamaklarını etkilediği gibi; ileride psikopatoloji gelişimi açısında da pek çok risk faktörü içermektedir. Çoğu zaman, özellikle küçük yaş grubu(0-4 yaş) çocuklarda değerlendirmenin kendisi dahi tedavi edici bir müdahale olabilmektedir.

Doctor Icon
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Çocukluk dönemi kabaca 4- 12 yaş dönemini kapsamakta olup bebeklik döneminde ki kadar hızlı olmasa da bilişsel, psikososyal, duygusal vb. pek çok alanda gelişimin devam ettiği bir dönemdir. Ergenlik ise genel ifade ile 12-19 yaş dönemini içermekte olup çocukluk döneminden çıkıp yetişkinliğe adım atılan değişim ve gelişimin bebeklikten sonra en hızlı olduğu kritik bir dönemdir. Ruhsal gelişimin devam ettiği çocuk ve ergenlik dönemi; hem döneme özgü psikopatolojileri hem de erişkinlik döneminde görülen birçok klinik bozuklukların başlangıç belirtilerini içermesi nedeniyle ruhsal değerlendirme ve tedavi açısından hayati öneme sahiptir.

Doctor Icon
Aile ve Ruh Sağlığı

Hem bebeklik hem de çocuk ve ergenlik dönemi; bireyin gelişim sürecinin ve mevcut durumunun özelliklerine göre değişen niteliklerde anne babanın bakımına ve gözetimine ihtiyaç duyduğu dönemlerdir. Hiçbir psikolojik sorun tek başına çocuğun ve/veya ergenin sorunu olarak ele alınamaz. Ruhsal iyileşme ve gelişim sürecinde aile sistemi, var olan psikopatolojik sorunların anlaşılması ve tedavisinde odak noktadır.

Aşağıda bebek, çocuk ve ergenlerde görülen psikopatolojiler belirtilmiştir:


 • Konuşma ve Dile Özgü Gelişimsel Bozukluklar
  • Diz Bozukluğu
  • Konuşma Sesi Bozukluğu
  • Kekeleme
 • Zihinsel Gelişim(Zeka) Gerilikleri
 • Akademik-Eğitim Problemleri ve Özgül  Öğrenme Bozuklukları
 • Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları
  • Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu
  • Davranım Bozukluğu
 • İlişkisel ve Ailevi Problemleri
  • Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Problemi
  • Kardeş İlişkisi Sorunu
  • Anne-Babadan Ayrı Büyüme
  • Anne-Baba İlişkisinden Etkilenen Çocuk
  • Boşanma Sonrası Uyum Sorunları
  • Sevdiği Birinin Ölümü-Yas Süreci
 • Kaygı(Anksiyete) Bozuklukları
  • Okul Fobisi ve Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
  • Panik Bozukluğu
  • Özgül Fobi
  • Sosyal Fobi
  • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu
  • Selektif Mutizm (Seçici Konuşmazlık)
 • Duygudurum Bozuklukları
  • Depresif Bozukluklar
  • Bipolar Duygudurum Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
  • Bebek ve/veya Çocuklarda Beslenme ve Yeme Bozuklukları
  • Ergenlerde Yeme Bozuklukları
 • Dissosiyasyon(Çözülme) Bozuklukları
 • Çocukluk Çağı Şizofrenisi ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
 • Motor Bozukluklar
 • Tourette ve Diğer Tik Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları
  • Enürezis(İdrar Kaçırma)
  • Enkoprezis(Dışkı Kaçırma)
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları(Cinsel Kimliğinden Hoşnut Olmama)
 • Alkol ve Madde İle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
 • Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
 • İstismar ve İhmal
 • Kronik Pediatrik Hastalıklar ve Uyum Sorunları